maantie moottoritie

3 kaistainen tieleveys Intiassa IRC:n mukaan

Intiassa IRC-sääntöjen ja -ohjeiden mukaan ajoradan 3- tai 3-kaistaisen tai kolminkertaisen kaistan leveys pidetään noin 11 metriä leveänä ilman reunakiveyttä ja jalkakäytävän kanssa se on 11,5 metriä leveä.

Lue Lisää

Ero kallistuksen ja ylikorkeuden välillä tiellä

avainero tien kallistuksen ja ylikorkeuden välillä on se, että kallistus on tien kaltevuus, jossa ajoradan keskiosaa nostetaan ja ulkoreuna pidetään ohuena, kun taas ylikorotus on tien rantaviivaa, jossa tien tai päällysteen ulkoreunaa nostetaan suhteessa sisäreunaanLue Lisää

Suurin ja pienin ylikorotus tiellä IRC:n mukaan

Intiassa Indian Road Congressin (IRC) sääntöjen ja ohjeiden mukaan suurin ylikorotus tiellä on yleensä 1:15–1:10 (7–10 %) ja minimi on noin 1:50–1:25 (2). % - 4 %) tien tai päällysteen kaarevalla pinnallaLue Lisää

Tien kallistuksen arvot Intiassa IRC:n mukaan

Intiassa Indian Road Congressin (IRC) suosittelemien sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti tien kaltevuuden tai kaltevuuden ihanteelliset ja standardiarvot kansallisella ja osavaltion valtatiellä Bitumi/sementtibetoni Tie tai jalkakäytävä vaihtelee 1,7 %:n ja 2 %:n välillä (1 60 - 1:50) runsaiden ja vähäisten sadealueiden mukaanLue Lisää

Tien mediaanileveys Intiassa IRC:n mukaan

Intiassa Indian Road Congressin (IRC) kansallisia ja osavaltion valtateitä koskevien sääntöjen ja ohjeiden mukaan maaseutumoottoritien tien keskileveyden tulisi olla vähintään 5 metriä leveä.

Lue LisääTien ajoradan leveys Intiassa IRC:n mukaan

Intiassa Indian Road Congressin (IRC) sääntöjen ja ohjeiden mukaan tien tai moottoritien ihanteellinen ja vakioleveys yksikaistaiselle liikenteelle on 3,75 metriä leveä.

Lue Lisää

Ajoradan leveys Intiassa IRC:n mukaan

Intian ajoradan leveys on IRC:n mukainen: Intiassa Indian Road Congressin (IRC) sääntöjen ja ohjeiden mukaan kansallisten ja osavaltion valtateiden ihanteellinen ja vakioleveys on 12 metriä leveä.Lue Lisää

Tien hartioiden leveys Intiassa IRC:n mukaan

Intian tien olakkeen leveys on IRC:n mukainen: Intiassa Indian Road Congressin (IRC) sääntöjen ja ohjeiden mukaan tien ihanteellinen ja standardi olkapääleveys on 4,6 m ja minimileveys noin 2,5 m molemmilla puolilla. tien reunaLue Lisää

Tien vakioleveys | normaali tiekaistan leveys

Normaali tien leveys: - nykyisen standardin mukaan yksikaistaisen tien tai päällysteen leveys vaihtelee 2,75 - 4,6 m (9 - 15 jalkaa)Lue Lisää

Kylätien leveys Intiassa IRC:n mukaan

Kylätien leveys IRC:n mukaan:- Intiassa IRC-sääntöjen ja ohjeiden mukaan kylän tien leveyden vähimmäis/standardi on 3 m ja ODR:ille 3,75 m

Lue Lisää

Valtatien leveys Intiassa IRC:n mukaan

Intiassa Indian Road Congressin (IRC) sääntöjen ja ohjeiden mukaan Intian kansallisen valtatien leveys tai etuoikeus (RoW) vaihtelee välillä 30–75 metriä.

Lue Lisää

Tien leveys (RoW) Intiassa IRC:n mukaan

Intiassa Indian Road Congressin (IRC) sääntöjen ja ohjeiden mukaan kansallisen ja osavaltion valtatien ihanteellinen ja vakioleveys (RoW) on 45 metriä leveä.

Lue Lisää